Home » Sản phẩm » Nguyên liệu khăn ướt » Nắp nhựa

Nắp nhựa

nắp nhựa

Nắp nhựa khăn ướt em bé

Công ty cổ phần S.T Đất Việt chuyên cung cấp nắp nhựa khăn ướt cho ngành sản xuất khăn ướt em bé (khan uot Baby).